1039 Budapest, Fodros utca 38-40. | Telefon/Fax: 388-65-85 - Telefon: 240-10-70 | E-mail:
OM azonosító: 034832
Alapítvány a Fodros utcai iskoláért Számlaszám: 11703006-20052755 Adószám: 18034271-1-41
Fenntartó intézmény: Észak-Budapesti Tankerületi Központ

Nevelőtestület

Havas Thyra

Intézményvezető

Biológia- földrajz, emberismeret-etika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Paksainé Bóka Ágnes

A felső tagozat intézményvezető- helyettese

Tanító, nemzetiségi német tanító, német nyelvtanár, szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus és szakértő
Bozsóki Orsolya

Az alsó tagozat intézményvezető- helyettese,

Angol idegennyelv- oktató
Iskolánk
tanárai
Antalffy Ágnes A 8.b osztályfőnöke, testnevelés-biológia szakos tanár, a természettudományos munkaközösség vezetője
Bankó Barbara Napközis csoportvezető
Bárány Márta A 3. c osztályfőnöke, tanító, szakvizsgázott drámapedagógus, öko- iskola-vezető
Belarbiné Csattos Erika Az 1.c osztályfőnöke, tanító
Bezzeghné Csikós Tünde Az 2.a osztályfőnöke, tanító, drámapedagógus, szakvizsgázott pedagógus,
az alsó tagozat munkaközösség vezetője
Bozókiné Havas Katalin Az 6.a osztályfőnöke, földrajz-biológia szakos tanár, természetismeret, kerületi munkaközösség-vezető
Brokés Beáta Angol nyelvtanár
Eördöghné Árva Ildikó Az 5.a osztályfőnöke, matematika- fizika szakos tanár, közoktatási vezető, pedagógiai értékelési szakértő
Fausztné Szabó Tímea A 1.a osztályfőnöke, tanító, napközis csoportvezető
Fehérné Horogh Csilla Napközis csoportvezető, tanító, rajz és gyógypedagógus fakultáció
Fényes Eszter Tanító informatika műveltségi területtel, napközis csoportvezető
Göndöcsné Csermák Andrea A 7.a osztályfőnöke, testnevelő tanár, szakvizsgázott pedagógus
Groszman Ádám A 7. b osztályfőnöke fizika-technika szakos tanár
Dr. Hamar Pálné Testnevelő tanár, napközis csoportvezető
Kalocsai Henrik Napközis csoportvezető, történelem- francia szakos tanár
Kálmán Nikolett Német nyelvtanár
Kemény Krisztina Tanító, rajz és vizuális kultúra szakos tanár, napközis csoportvezető
Lajos Noémi A 8.a osztályfőnöke történelem-földrajz szakos tanár, napközis csoportvezető, gyermekvédelmi felelős
Mireisz Krisztina A 1.a tanítója, napközis csoportvezető
Molnár Adrienn A 4.a osztályfőnöke, tanító
Molnár Anikó Kémia szakos tanár
Nagy Anita A 4.b osztályfőnöke, tanító
Nagy Ildikó Tanító, fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus
Pintérné Pócza Ágota Az 2.b osztályfőnöke, tanító
Pukli Gabriella Néptánctanár
dr. Retteghyné Végvári Andrea Az 5.c osztályfőnöke, történelem szakos tanár, napközis csoportvezető
Révész Dorkás Angol-ének szakos tanár, zongoratanár
Sabla Kitti A 2.c osztályfőnöke Angol nyelvtanár, pedagógia szak
Sebestyén Noémi Tanító matematika műveltségi területtel, napközis csoportvezető
Selinga-Juhász Katalin Klára Napközis csoportvezető, rajz-vizuális kommunikáció tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Szabóné Rausz Adrienn A 6.b osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, művelődésszervező, napközis csoportvezető
Szikra Éva Beáta A 1. b osztályfőnöke, tanító
Tárnoki Klára Napközis csoportvezető, biológia- földrajz szakos tanár, a napközis munkaközösség vezetője
Tóth Brigitta Az 5.b osztályfőnöke, ének- népzene szakos tanár, etika, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, szakvizsgázott pedagógus
Tóthné Oláh Adrienn A 3.a osztályfőnöke, gyermekvédelmi felelős
Vaday Viktória A 3.b osztályfőnöke, tanító, ének-zene szakos tanár
Varga Diána Magyar nyelv és irodalom szakos tanár, német nyelvtanár, könyvtáros asszisztens
Zoltáni Julianna Napközis csoportvezető
Böröczkiné Horváth Ildikó Pedagógiai asszisztens
Somogyi Gábor Pedagógiai asszisztens
Varró- Szigeti Barbara Iskolapszichológus
Titkárság
Somogyi Gergely Iskolatitkár