1039 Budapest, Fodros utca 38-40. | Telefon/Fax: 388-65-85 - Telefon: 240-10-70 | E-mail: titkarsag.fodros@ebtk.hu
OM azonosító: 034832
Alapítvány a Fodros utcai iskoláért Számlaszám: 11703006-20052755 Adószám: 18034271-1-41
Fenntartó: Észak-Budapesti Tankerületi Központ | 1033 Budapest Fő tér 1.
telefon:+36 (1) 437-88-68 | e-mail: eszakbudapest@kk.gov.hu

Nevelőtestület

Havas Thyra

Intézményvezető

Biológia- földrajz, emberismeret-etika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Paksainé Bóka Ágnes

A felső tagozat intézményvezető- helyettese

Tanító, nemzetiségi német tanító, német nyelvtanár, szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus és szakértő
Bákonyiné Szűcs Ildikó

Az alsó tagozat intézményvezető- helyettese

Tanító testnevelés speciális kollégiummal, szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus és szakértő
Iskolánk
tanárai
Antalffy Ágnes Testnevelés-biológia szakos tanár, a természettudományos munkaközösség vezetője
Arnoldné Szabó Adrienne Biológia- kémia szakos tanár, természetismeret
Bárány Márta A 4. c osztályfőnöke, tanító, szakvizsgázott drámapedagógus, öko- iskola-vezető
Bezzeghné Csikós Tünde A 3.a osztályfőnöke, tanító, drámapedagógus, szakvizsgázott pedagógus
Bokányi Zsuzsanna A 4.a osztályfőnöke, tanító
Bozókiné Havas Katalin A 7.a osztályfőnöke, földrajz-biológia szakos tanár, természetismeret
Bozsóki Orsolya Az 6.a osztályfőnöke, angol idegennyelv- oktató, tanító, napközis csoportvezető, az idegennyelvi munkaközösség vezetője
Bujtás Zsuzsanna Napközis csoportvezető
Csókásné Schuller Viktória Napközis csoportvezető, tanító
Fausztné Szabó Tímea A 2.a osztályfőnöke, tanító, napközis csoportvezető
Fényes Eszter A 3.b osztályfőnöke, tanító informatika műveltségi területtel
Göndöcsné Csermák Andrea A 8.a osztályfőnöke, testnevelő tanár, szakvizsgázott pedagógus
Dr. Hamar Pálné Testnevelő tanár, tanulószoba vezető
Herr Vilmos Informatika-pedagógia szakos tanár
dr.Holczerné Horváth Katalin Az 2. c osztályfőnöke, tanító
Horváthné Fülöp Mária Az 5.b osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom-orosz szakos tanár, a humán munkaközösség vezetője, az iskolai alapítvány elnöke
Jónás Ilona A 4.d osztályfőnöke, tanító
Kálmán Nikolett Német nyelvtanár, ének-zene
Kátainé Nagy Ildikó Tanító, fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus
Kemény Krisztina Az 6.b osztályfőnöke, tanító, rajz és vizuális kultúra szakos tanár, napközis csoportvezető, gyermekvédelmi feladatokat ellátó pedagógus
Kovács Ferenc Tanító, könyvtár műveltségi területtel
Dr. Kovács Gáborné Angol nyelvtanár, napközis csoportvezető
Lajos Noémi Az 5.a osztályfőnöke, történelem-földrajz szakos tanár, napközis csoportvezető
Mezei Melinda Napközis csoportvezető, tanító
Mireisz Krisztina A 2.a tanítója, napközis csoportvezető
Molnár Adrienn A 1.a osztályfőnöke, tanító
Nagy Anita A 1.b osztályfőnöke, tanító
Pukli Gabriella Néptánctanár
dr. Retteghyné Végvári Andrea Történelem szakos tanár, diákönkormányzatot segítő tanár, napközis csoportvezető
Sabla István A 7.c osztályfőnöke, fizika-technika szakos tanár
Sabla Kitti Napközis csoportvezető, pedagógia szak
Sebestyén Noémi Tanító matematika műveltségi területtel, napközis csoportvezető
Szabóné Rausz Adrienn A 7.b osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, művelődésszervező
Szikra Éva Beáta Az 2. b osztályfőnöke, tanító
Tárnoki Klára Napközis csoportvezető, biológia- földrajz szakos tanár, a napközis munkaközösség vezetője
Trautmann Margit Rajz - földrajz szakos tanár, napközis csoportvezető
Tóth Brigitta Az 6.c osztályfőnöke, ének- népzene szakos tanár, etika, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője
Tóthné Báldi Éva Angol nyelvtanár, napközis csoportvezető
Tihanyi Tibor A 8.b osztályfőnöke, matematika- fizika szakos tanár
Vaday Viktória A 4.b osztályfőnöke, tanító, ének-zene szakos tanár
Somogyi Gábor Pedagógiai asszisztens
Böröczkiné Horváth Ildikó Pedagógiai asszisztens
Varró- Szigeti Barbara Iskolapszichológus
Titkárság
Debreceni Károlyné Iskolatitkár