1039 Budapest, Fodros utca 38-40. | Telefon/Fax: 388-65-85 - Telefon: 240-10-70 | E-mail:
OM azonosító: 034832
Alapítvány a Fodros utcai iskoláért Számlaszám: 11703006-20052755 Adószám: 18034271-1-41
Fenntartó intézmény: Észak-Budapesti Tankerületi Központ

Nevelőtestület

Havas Thyra

Intézményvezető

Biológia- földrajz, emberismeret-etika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Paksainé Bóka Ágnes

A felső tagozat intézményvezető- helyettese

Tanító, nemzetiségi német tanító, német nyelvtanár, szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus és szakértő
Bákonyiné Szűcs Ildikó

Az alsó tagozat intézményvezető- helyettese

Tanító testnevelés speciális kollégiummal, szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus és szakértő
Iskolánk
tanárai
Antalffy Ágnes Testnevelés-biológia szakos tanár, a természettudományos munkaközösség vezetője, diákönkormányzatot segítő tanár
Bárány Márta A 2. c osztályfőnöke, tanító, szakvizsgázott drámapedagógus, öko- iskola-vezető
Benedek Tímea Napközis csoportvezető, spanyol nyelvtanár
Bezzeghné Csikós Tünde Az 1.a osztályfőnöke, tanító, drámapedagógus, szakvizsgázott pedagógus
Bokányi Zsuzsanna A 2.a osztályfőnöke, tanító
Bozókiné Havas Katalin Az 5.a osztályfőnöke, földrajz-biológia szakos tanár, természetismeret, természettudomány, kerületi munkaközösség-vezető
Bozsóki Orsolya A 6.d osztályfőnöke, angol idegennyelv- oktató, tanító, az idegen nyelvi munkaközösség vezetője
Brokés Beáta Angol nyelvtanár
Eördöghné Árva Ildikó Matematika- fizika szakos tanár, közoktatási vezető, pedagógiai értékelési szakértő
Fausztné Szabó Tímea A 4.a osztályfőnöke, tanító, napközis csoportvezető
Fehérné Horogh Csilla Napközis csoportvezető, tanító, rajz és gyógypedagógus fakultáció
Feketéné Csőke Sylvia Pedagógiai asszisztens
Fényes Eszter Tanító informatika műveltségi területtel, napközis csoportvezető
Göndöcsné Csermák Andrea A 6.a osztályfőnöke, testnevelő tanár, szakvizsgázott pedagógus
Groszman Ádám Fizika-technika szakos tanár
Dr. Hamar Pálné Testnevelő tanár, napközis csoportvezető
dr.Holczerné Horváth Katalin A 4. c osztályfőnöke, tanító, gyermekvédelmi feladatokat ellátó pedagógus
Horváthné Fülöp Mária A 7. b osztályfőnöke magyar nyelv és irodalom-orosz szakos tanár, a humán munkaközösség vezetője, az iskolai alapítvány elnöke
Jónás Ilona Napközis csoportvezető tanító
Kalocsai Henrik Napközis csoportvezető, történelem- francia szakos tanár
Kálmán Nikolett Német nyelvtanár
Kátainé Nagy Ildikó Tanító, fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus
Kemény Krisztina A 8.b osztályfőnöke, tanító, rajz és vizuális kultúra szakos tanár, technika és tervezés
Kovács Ferenc Napközis csoportvezető, tanító könyvtár műveltségi területtel
Lajos Noémi A 7.a osztályfőnöke történelem-földrajz szakos tanár, napközis csoportvezető, gyermekvédelmi feladatokat ellátó pedagógus
Mireisz Krisztina A 4.a tanítója, napközis csoportvezető
Molnár Adrienn A 3.a osztályfőnöke, tanító
Molnár Anikó Kémia szakos tanár
Nagy Anita A 3.b osztályfőnöke, tanító
Pintérné Pócza Ágota Az 1.b osztályfőnöke, tanító testnevelés műveltségterülettel
Pukli Gabriella Néptánctanár
dr. Retteghyné Végvári Andrea A 6.b osztályfőnöke, történelem szakos tanár, napközis csoportvezető
Révész Dorkás Angol-ének szakos tanár, zongoratanár, mentorvezető-tanári szakvizsga
Sabla Kitti Az 1.c osztályfőnöke, tanító angol műveltségterülettel, pedagógia szak
Sebestyén Noémi Tanító matematika műveltségi területtel, napközis csoportvezető
Szabóné Rausz Adrienn Az 5.b osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, művelődésszervező, napközis csoportvezető
Szikra Éva Beáta A 4. b osztályfőnöke, tanító
Tárnoki Klára Napközis csoportvezető, biológia- földrajz szakos tanár, a napközis munkaközösség vezetője
Trautmann Margit Rajz - földrajz szakos tanár, napközis csoportvezető, technika és tervezés
Tóth Brigitta A 8.c osztályfőnöke, ének- népzene szakos tanár, etika, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője
Vaday Viktória A 2.b osztályfőnöke, tanító, ének-zene szakos tanár
Varga Diána Magyar nyelv és irodalom szakos tanár, német nyelvtanár, könyvtáros asszisztens
Zoltáni Julianna Napközis csoportvezető
Böröczkiné Horváth Ildikó Pedagógiai asszisztens
Varró- Szigeti Barbara Iskolapszichológus
Titkárság
Huszti Mária Iskolatitkár
Somogyi Gergely Iskolatitkár