1039 Budapest, Fodros utca 38-40. | Telefon/Fax: 388-65-85 - Telefon: 240-10-70 | E-mail:
OM azonosító: 034832
Alapítvány a Fodros utcai iskoláért Számlaszám: 11703006-20052755 Adószám: 18034271-1-41
Fenntartó intézmény: Észak-Budapesti Tankerületi Központ

Program

Ökoiskolai program


ökoiskolák hálozata Humusz WWF

2005-ben csatlakoztunk az Ökoiskolák Országos és ezen keresztül európai hálózatához. Ennek szellemében úgy végezzük pedagógiai munkánkat, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbáljuk tiszteletben tartani az élővilág érdekeit.

A mindennapi pedagógiai gyakorlatban a gyermekeket úgy neveljük, hogy későbbi életük során döntéseikbe beépüljön a természet- és környezetvédelem, a környezettudatos gondolkodás.

A fenntartható fejlődés legfontosabb üzenete, hogy a gazdaság, a társadalom és környezet kérdései egyetlen rendszert alkotnak, s hogy a globális válságok nem oldhatók meg sem egyik, sem másik kérdéskör túlhangsúlyozásával. A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, mely mindig elegendő forrást hagy a jövő nemzedék életfeltételeinek kielégítésére, életminőségének jobbítására.

Az ökoiskolák magyarországi hálózata jelentős mértékben hozzájárul a fenntarthatóság pedagógiájának hazai gyakorlati megvalósításához. Az ökoiskola kivételesen hatékony helyszíne a felnövekvő generáció testi, lelki és környezettudatos nevelésnek.

A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata egész életen át tartó tanulási és szocializációs folyamat, amely tájékozott és tevékeny embereket nevel, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek. Eligazodnak a természet és környezet, a társadalom terén, és etikusan felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös döntéseikért, tetteikért.Örökös Ökoiskola

Elnyertük az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet nyílt pályázatán iskolánk 2014. decemberében elnyerte az Örökös Ökoiskola címet, melyet azok az intézmények kaphatnak, amelyek legalább három alkalommal elnyerték már az Ökoiskola címet.
A Cím azon nevelési-oktatási intézményeknek elismerése, amelyek intézményi keretek között átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként foglalkoznak a környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti-, és egészségneveléssel.

Kiemelt ökoiskolai nevelési célok:

 • Környezettudatos magatartásra nevelés;
 • Fenntarthatóságra törekvés tudatosítása;
 • Környezetbarát és egészséges életmódra nevelés;
 • Környezetvédelmi akciók, tevékenységek népszerűsítése;
 • Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése;
 • Védett területek, tantermek tisztaságának megóvása;
 • Személyes higiénia fontossága;
 • Rendszeres testedzés iránti igény kialakítása;
 • Egészségkárosító szenvedélyek mellőzése

 • Köszönjük mindazon pedagógusok és diákok munkáját, akik hozzájárultak ehhez a sikerhez!

  Fodros Örökös Öko-iskola: „Jó gyakorlat” - Fodros napok

   

  Fenntarthatósági témahét a karantén idején

  Múlt héten volt a fenntarthatósági témahét, amihez tavaly is csatlakozott iskolánk, megannyi magyarországi intézménnyel együtt. Ennek apropóján idén digitális projekthéten vettek részt az első c-s gyerekek. Fantasztikus lapbookok és videós beszámolók készültek a heti komoly munka után. Önálló témaválasztásuk árulkodik arról, mennyire érdekes és eredményes volt a projekthetünk. Igazán büszke vagyok kis tanítványaimra!